Rüde:
Kajitsu No Nikkotishi-Go LOI 05/122668
gestromt
Rüde:
Yoshimitsu.Go LOI 99/138291
rot
Rüde:
Luky-Go Di Casa Saporito
TC075973
Bizen No Torazo Go Okayama Minami
TC074939
AI-Hime Of Musashi Aiwa
AG089583
Hündin:
Honda Go
LOI 98/54017
Genji Go Musashi Aiwa
Loi TC059232
Nagaski-Go No Shatsuko
Loi TC045854
Hündin:
Sayakahime Go Kuban Okugawasow LOI03/153706
rot
Rüde:
Saikyouhomare Go Yurs Kensha
JR00447/98
Tougaku Go Mizushima Nakajimasow
Akiho 96-3618
Miyabihime Go Sakai Tsuruglsou
Akiho 93-1473
Hündin:
Beniyu Go Shiromizakurasow
JL00138/01
rot
Toukichi Go Tajima Kitamura
JL00328
Koushouhime Go Kurashiki Gembasou
JL246/98
Hündin:
Higahsa Tamura PKR.V-11484
rot
Rüde:
Rengoku De La Vallee Des Dragons Sacres LOF 5 AK 003133
rot
Rüde:
Hokuun No Ryuushou Go Watanabe
Akiho 96-552
rot
Ryuushou Go Hanamaki Azumasow
Akiho 93/878 rwM
Hokuun No Ayahime Go Shichimen Kensha
Akiho 94/5340 r
Hündin:
Akane Go Yamagata Kagami Kensha
Akiho 96-4747
Kokushimuso Go Izu Nagatomo
Akiho 94-6198
Hokuyome Go Aizu Wakabasow
Akiho 95-636
Hündin:
Tamura Kumamoto Tajgeta PKR.V-7092 rot
Rüde:
Aurora`s Kunamoto Go
CMKU AI 819/96/95/96
rot
Ryuhmei-Maru Go Kyuhshuh Mochimatsu
AKC WP591878/01
Benirin of Sanyu Kensha
AKC WP478142/01
Hündin:
Bakiho Zlate Srdce
PKR.V-4554
weiss
Chris-Akita Nanook
AK 57
Aja z Gubricovho dvora
SPKP 1018/96

Das Copyright liegt bei Klaus Kutzey